Informacje ogólne

Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego
Polska Nowa Wieś - Lotnisko
46-070 Komprachcice
KRS 0000209565, NIP 754-18-16-722, REGON 000682206
Bank BPH S.A.  O/ Opole
16-10600076-0000320001306425

Zarząd Aeroklubu Opolskiego wybrany w dniu 25 marca 2012 roku

Tomasz Radoszewski – Prezes Zarządu 
Janusz Golinkiewicz - Wiceprezes, Dyrektor Aeroklubu Opolskiego
Jerzy Sowiński - Skarbnik
Zbigniew Kunas - Sekretarz
Jacek Kwiatkowski -Członek

Komisja Rewizyjna

Henryk Sadłoń - Przewodniczący
Ireneusz Janik
Wojciech Narczyński

Sąd Koleżeński

Bartosz Kobierny - Przewodniczący
Zbigniew Wzorek - Zastępca Przewodniczącego
Marcin Stolarz - Członek

Statut

Aktualny statut Aeroklubu znajduje się na stronie Aeroklubu Polskiego:
http://aeroklubpolski.pl/dokumenty_organizacyjne/