Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, iż w dniu 24.03.2015 r. został zakończony z wynikiem pozytywnym proces certyfikacji Aeroklubu Opolskiego. Audyt potwierdził  wysoki poziom przygotowania naszego Aeroklubu w celu uzyskania certyfikatu.
Składam wielkie podziękowania dla działaczy naszego Aeroklubu za włożony ogromny wkład, pracę i poświęcenie w proces certyfikacji. Szczególne podziękowania należą się dla:
-    Pana Krzysztofa Krzesińskiego za wdrożenie systemu SMS;
-    Pana Zbyszka Kunasa za prowadzenie i przygotowanie dokumentacji szkoleniowej;
-    Prezesa Aeroklubu Opolskiego Tomka Radoszewskiego za przygotowanie dokumentacji operacyjnej, koordynowanie i czuwanie nad procesem przygotowawczym.
Chciałbym również podziękować wszystkim tym działaczom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
 
 
Janusz Golinkiewicz
Dyrektor Aeroklubu Opolskiego